Oefening EOV compagnie

Voor wie op 13 februari aanwezig was, maar ook voor wie wegens de drukte niet binnen kon of verhinderd was…


De presentatie van defensie is om begrijpelijke redenen niet beschikbaar; wel de presentatie van het mogelijke aandeel van de zendamateurs.

Houd wel de data maandag 6 en dinsdag 7 mei 2019 in je agenda vrij indien je een rol kan en wil spelen in de oefening. Voor de uitwerking van de ideeen is een klein werkgroepje gevormd.

Publicatie lezing DAPNET door PE2KMV

Ronald, PE2KMV, hield op 9 jan j.l. zijn enthousiaste lezing over het DAPNET bij ons in Schimmert. Zoals beloofd hierbij zijn volledige presentatie, en een aantal belangrijke links, waarvoor veel dank Ronald!

Lezing-DAPnet

LINKS

Vacatures bij de VERON

De VERON draait volledig op vrijwilligers. Of het nu gaat om bestuurders van afdelingen, iemand die een velddag of lezing voor de afdeling organiseert of lid is van het hoofdbestuur, alle vrijwilligers dragen hun steentje bij om de VERON organisatie te laten draaien. En om de radiozendamateur een leuke hobby te bezorgen, iets waar we als vereniging trots op zijn. Maar soms is het werk of privé niet meer te combineren met het vrijwilligerswerk, of is het na een aantal jaren tijd om weer eens wat anders te gaan doen, en meer tijd aan de hobby te besteden.

Daarom is de VERON op zoek naar leden om een aantal openstaande vacatures te vervullen. Misschien zijn wij wel opzoek naar u?!? Heeft u wel interesse, maar denkt u dat het niets voor u is? Neem dan toch even contact op voor meer informatie.

Kijk vooral even naar de vacatures voor de volgende commissies:

Andere actuele vacatures zijn:

  • Hoofdredacteur Electron
  • Technische redacteuren voor Electron
  • Rubrieks redacteuren voor Electron
  • Content Editor (web redacteur) bij de PR-Commissie
  • Secretaris voor onze PR-Commissie
  • Leden voor onze Jeugd en Jongeren commissie
  • Quality Modes Manager voor onze VHF en hoger commissie
  • Weak Signals Manager voor onze VHF en hoger commissie

Interesse?

Maak gebruik van het online sollicitatie formulier of stuur een e-mail naar secretaris@veron.nl.

73 Johan PA3JEM
Voorzitter PR commissie

Amateurradio voor elkaar maar vooral met elkaar.

VERON A22 Jaarvergadering

24 januari 2019 20:00 – 22:30 uur
‘t Weverke ( tegenover de kerk), Schimmert.

Jaarvergadering voor alle leden VERON A22 afdeling Zuid Limburg.

Gezamenlijke lezing VERON/VRZA over DAPNet/Hampager netwerk

Hiermee nodigen we je uit voor de gezamenlijke lezing van VERON en VRZA Zuid Limburg, op woensdag 9 januari 2019 in zaal ‘t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert.

Deze keer een lezing door Ronald PE2KMV over het DAPnet/Hampager netwerk op 439.9875 MHz in de 70 cm band. Het betreft een netwerk met zenders en (pager)ontvangers voor amateur gerelateerde tekstberichten. Bij elkaar een hele reeks onderdelen om mee te experimenteren.

Ronald is begonnen als luisteramateur met een 16-kanaals scanner en later een ontvanger voor de kortegolf. Ook na het behalen van de licentie bleven VHF/UHF-ontvangers en mobilofoons een belangrijke rol spelen, zeker indien deze geschikt waren om om te bouwen voor de amateurbanden.

Aan de orde komen een stukje geschiedenis van paging, het eerste pagernetwerk in DL en het verval daarvan en de komst van DAPNet. Hoe werkt het, en hoe kun je er zelf aan mee doen. Voorbeelden voor zelfbouw, en natuurlijk een demonstratie. Ronald zal pagers in alle soorten en maten tonen, en ook verschillende zenders, zoals een MMDVM-hotspot en andere.

Arduino Uno (clone) as POCSAG encoder (serial in, pocsag out)

Geïnteresseerden kunnen hun gegevens achterlaten, waarna Ronald snel accounts kan aanmaken, zodat je zelf ook mee kunt doen.

We denken hiermee weer een interessant onderwerp te bieden. Graag tot ziens dus op woensdag 9 januari 2019 om 20.00 uur in ‘t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert. Zorg dat je op tijd bent, zodat je nog verzekerd bent van een goede zitplaats. Belangstellenden van buiten de verenigingen zijn welkom.