lezen

Cursus Radiozendamateur
In Zuid-Limburg hebben we het geluk iemand in ons midden te hebben, die al heel veel mensen succesvol naar een (hogere) licentie heeft begeleid en dat is Frans PA0VRO. Op verzoek van de afdelingen Zuid-Limburg van VERON en VRZA is hij bereid gevonden opnieuw -gratis- een cursus te geven. Zodra zich tien kandidaten uit Midden- en Zuid-Limburg hebben gemeld, starten we daarmee. Voor nadere informatie kun je je wenden tot cursus-coördinator Tom PC5D email pc5d{at}veron.nl

Wil je meer weten over de eisen voor het examen, lesmogelijkheden, of een proefexamen doen? Probeer dan eens de web links hieronder!