PA21AGR + PA6TIEN + PH75MAA special event activiteit

Op zondag 18 april wordt de Amstel Gold Race gereden in het Limburgse Heuvelland en tijdens de race zullen enkele radiozendamateurs van de VRZA afdeling Zuid-Limburg actief zijn met de roepletters PA21AGR. Vanaf 2 locaties wel te verstaan: vanuit de velddag-locatie in Epen en vanuit de Van Tienhovenmolen in Gasthuis/Bemelen.

Op de HF banden en via de repeaters PI3ZLB en PI2NOS wordt geprobeerd om zoveel mogelijk contacten te maken met lokale amateurs en natuurlijk met amateurs in den verre.

Omdat er tijdens de race geen publiek is toegestaan, zal het gebied rondom het parcours niet (goed) toegankelijk zijn en zijn er voor beide locaties ontheffingen aangevraagd voor de deelnemers. Het bezoeken van beide locaties is daardoor waarschijnlijk niet goed mogelijk, zeker niet met de auto. Maar het is natuurlijk wel mogelijk om een radioverbinding met de deelnemers te maken!

Tijdens de toerversie in september worden er ook activiteiten gepland. Coronamaatregelen zijn volledig geldig.

Tot zondag 18 april!

VERON Verenigingsraad 2021

81ste vergadering van de verenigingsraad

81ste vergadering van de verenigingsraadZaterdag 24 april 2021 vindt de 81ste vergadering van de verenigingsraad (VR) plaats. De locatie is De Basiliek in Veenendaal. Maar het hoofdbestuur kan nog besluiten om de 81ste vergadering van de verenigingsraad alsnog online te houden. Dit in verband met de coronaregels die op dat moment gelden. Voor 13 maart ontvangen de VERON-afdelingen per e-mail de beschrijvingsbrief om met de leden te bespreken.

81ste vergadering van de verenigingsraad beschrijvingsbrief

Ook dit jaar wordt middels een huishoudelijke vergadering aan de leden gevraagd hun mening te geven over ingediende voorstellen. Via deze democratische weg geven leden richting aan de VERON. Het hoofdbestuur heeft ook dit jaar gemeend zich zoveel mogelijk te onthouden van enig commentaar. Maar om de leden een volledig beeld te geven is het in bepaalde gevallen nodig leden van extra informatie te voorzien. De beschrijvingsbrief is voor bespreking met leden tijdens de huishoudelijke vergadering van de afdelingen in maart en april. In de beschrijvingsbrief staan alle zaken die tijdens de VR aan de orde komen.

81ste vergadering van de verenigingsraad

Afdelingsbesturen organiseren afzonderlijk van elkaar een huishoudelijke vergadering met de leden van de afdeling. Tijdens deze vergadering bespreken de afdelingen alle ingediende voorstellen met de leden. De leden brengen tijdens deze vergadering hun stem uit over elk afzonderlijk ingediend voorstel. Het kan zijn dat afdelingen besluiten om de Huishoudelijke vergadering online te doen. Lukt het de afdeling niet om zelf een online vergadering te organiseren dan is er een mogelijkheid dit via de VERON te regelen. Hierover zijn de afdelingsbesturen in een afzonderlijke e-mail al eerder ingelicht. Vervolgens nemen de afgevaardigden van de afdeling deze stemming mee naar de Verenigingsraad van 24 april 2021. Waar via een gedifferentieerde stemming bepalen de afgevaardigden of een voorstel is aangenomen of verworpen.

Maar het hoofdbestuur kan besluiten om de vergadering alsnog online te houden. In verband met de coronaregels die op dat moment gelden.

Voorstellen ook op de website

Als de beschrijvingsbrief is verstuurd aan de afdelingen zullen de voorstellen ook op de website verschijnen. De webredactie past de pagina nog tijdens de VR aan zodat ook de thuisblijvers kunnen zien hoe de stemming verloopt.

Ook de beschrijvingsbrief ontvangen?

Leden die ook de digitale beschrijvingsbrief willen ontvangen kunnen deze aanvragen bij het secretaris van de afdeling. Tot de VR hebben uitsluitend toegang: afgevaardigden met een door hun afdelingsbestuur afgegeven benoemingsverklaring.

VERON PACCdigi contest

PACCdigi contest17 april 2021 is het zover! Naast de bestaande en zeer bekende PACC contest zal er op 17 april 2021 gestart worden met een digitale contest: De VERON PACCdigi contest.

De eerste versie zal gebruik maken van de overbekende modes RTTY en FT8 en zal 12 uur duren, van 12:00 UTC tot 23:59 UTC.

RTTY/FT8

Gezien de opbouw en de mogelijkheden van de bestaande digitale software is er niet gekozen voor de provincies als multiplier, maar voor de eerste 4 posities van de QTH locator. En ja, natuurlijk alleen als deze locator door een Nederlands station wordt gegeven. Deze keuze heeft als voordeel dat zowel voor RTTY als voor FT8 de standaard manier van werken kan worden gebruikt. In RTTY dient de exchange te worden ingesteld op de eigen locator, bijvoorbeeld JO22. Bij FT8 dient het standaard QSO gevolgd te worden, dus compleet met locator.

PACCdigi

Het is bij de PACCdigi contest de bedoeling om met zoveel mogelijk Nederlandse en buitenlandse stations verbinding te maken. Voor buitenlandse stations tellen echter alleen de verbindingen met Nederlandse stations. Dit zal weer kunnen leiden tot een wat groter aanbod van stations. Toch leuk om eens aan de andere kant van de pile-up te zitten.

Software

Wij adviseren het gebruik van de N1MM+ contest logger als “drager” van de contest. Met deze software kan RTTY standaard als mode gekozen worden. Tevens is het mogelijk om N1MM+ te gebruiken als logger voor FT8 als protocol met WSJT-X. Dit maakt het wat simpeler om de uiteindelijk gewenste Cabrillo file te genereren, die nodig is om het log naar de logautomaat (de robot) te sturen. Uiteraard is het mogelijk om ook andere logging software dan N1MM+ te gebruiken.
Het contestreglement staat op de VERON website onder het hoofdmenu ‘Contests’, waar ook een verkorte handleiding te vinden is voor het configureren van de software. Het is van belang om ruim voor het begin van de contest de logging software te configureren en te testen.

Wil van der Laken PA0BWL
PACCdigi contestmanager
paccdigi.manager@veron.nl

Radiomarkt Zuid-Limburg

Praktische info

De Radiomarkt wordt gehouden op het terrein van Hajé Electronics, Oude Kerkstraat 7 te Berg en Terblijt.
De markt gaat om 10:00u open en sluit uiterlijk om 14:00u.
De entree is gratis!

Inschrijven kan door een email te sturen naar radiomarkt (at) pi4vlb.nl