Technieknet op 80 meter, zaterdagmiddag 15:30 op 3773 kHz

In navolging van het Technonet dat jaren geleden door wijlen Dick Rollema, PA0SE en Herbert, PA0SU werd geleid, heeft Gerrit-Jan Hoek PA0GJH het initiatief genomen om te proberen dit weer tot leven te brengen. Dit net, het Radio Techniek Net (RTN) wordt door twee moderatoren gerund; ze kunnen beide deelnemen aan discussies, maar zijn vooral actief om ervoor te zorgen dat het over techniek gaat en niet teveel daarvan afwijkt.

1 PA3FUN Christiaan Roselaar
2.PA2DW Dick Harms

Tijdstip: elke zaterdagmiddag om 15:30 uur LT 
Frequente: 3773,000 kHz 
Onderwerpen: uitsluitend radiotechniek, dus antennetechniek, antennebouw, propagatie, frequentiestabiliteit, faseruis, maar ook zaken als Hermes Lite, radiobuizen om wat op te noemen oldtimers weten vast nog wel hoe dat vroeger toeging.

We willen graag een groepje enthousiaste deelnemers doen ontstaan en de moderatoren zullen er op toezien dat de deelnemers serieus bijdragen aan het net en dat gesprekken technisch georiënteerd zijn en blijven.

Het net was voor de eerste keer actief op zaterdag 16 januari 2021

73 Gerrit Jan , PA0GJH