BTW-VRIJSTELLING VOOR ZENDINGEN ≤ 22 € VERVALT

Bron: website Elektormagazine

Nieuwe douanegeregels: BTW-vrijstelling voor zendingen ≤ 22 € vervalt

 19 maart 2020, 09:56

Nieuwe douanegeregels: BTW-vrijstelling voor zendingen ≤ 22 € vervalt
Nieuwe douanegeregels: BTW-vrijstelling voor zendingen ≤ 22 € vervalt

Na een verandering van de douaneregels van de EU zal het vanaf 1 januari 2021 mogelijk zijn waren tot € 150 met een vereenvoudigde douaneverklaring te declareren. Daarmee vervalt echter de bestaande regelgeving waarbij voor waren tot € 22 geen BTW-plicht bestaat – die pakjes uit China met een sticker “Gift 10 $” behoren daarmee tot het verleden.

Om heffing van BTW mogelijk te maken, moeten alle in de EU ingevoerde waren dan elektronisch worden gedeclareerd, maar dit is voor waren met geringe waarde duidelijk vereenvoudigd. Vanwege het enorme aantal in de EU geïmporteerde zendingen met geringe waarde zouden noch de meldplichtigen nog de doaune-autoriteiten het aanmaken en verwerken van een ‘normale’ standaard-BTW-declaratie voor elke zending aankunnen. Voor waren met een waarde van minder dan € 150 (inclusief porto) is daarom vanaf volgend jaar geen standaarddeclaratie meer nodig.

Daarom heeft de EU-commissie de gedelegeerde UCC-verordening gewijzigd om een geringere en daarmee beter te verwerken hoeveelheid data (een “sterk gereduceerde dataset”) bij de douanedeclaraties voor de invoer van zendingen met geringe waarde (onder de drempelwaarde van € 150) te verkrijgen. Deze regeling zal de bureaucratie vanwege de sterke toename van de import van goederen met geringe waarde zowel voor de douane als voor de handel verminderen. De gewijzigde verordening kunt u hier vinden.

 De nieuwe douaneregels zijn vooral van belang voor de talloze goedkope producten uit China die via eBay, Amazon en firma’s als Alibaba of Bangood enzovoort worden aangeboden. De Chinese handelaren (en hun klanten) zullen zich echter meer ergeren dan verheugen, omdat dan in elk geval BTW op alle zendingen moet worden betaald. Ook al wordt de procedure voor waren ≤ 150 € eenvoudiger, wordt het voor die vele zendingen ≤ 22 € toch ingewikkelder en duurder.

Bijeenkomsten voorlopig uitgesteld. “on-air” rondes gaan onveranderd door !!

VERON afdeling A22 Zuid Limburg sluit aan op de maatregelen die het landelijke hoofdbestuur heeft genomen :

Coronavirus treft ook VERON-activiteiten tot en met 31 maart 2020

Corona virus treft ook VERON activiteiten tot en met 31 maart 2020

De aanscherping van maatregelen door de overheid en RIVM om het coronavirus in te dammen treft ook activiteiten van de VERON. De genomen maatregelen gaan per direct in en duren tot en met 31 maart 2020. Voorlopig gaan alle activiteiten na 31 maart 2020 gewoon door tenzij het RIVM met nieuwe maatregelen komt die ook na 31 maart van toepassing zijn.

Genomen maatregelen

  • Alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen tussen nu en 1 april 2020 gaan niet door.
  • Personen die symptomen hebben als neusverkouden, hoesten en/of keelklachten worden geadviseerd om thuis te blijven.
  • Personen in een van de risicogroepen, vermijd grote gezelschappen.
  • De geplande ‘VHF en hoger’-dag op 28 maart gaat niet door. De organisatie geeft aan dat er gezocht wordt naar een nieuwe datum en locatie.

Adviezen RIVM

Hoewel het RIVM activiteiten zoals afdelingsbijeenkomsten met of zonder lezing met minder dan 100 personen niet afraadt, acht VERON het verstandig om deze tot en met 31 maart niet te houden. Veel van onze leden zijn ouderen en vallen dus onder de risicogroep. Mooie gelegenheid om de afdelingsbijeenkomst deze maand via de VHF en UHF te organiseren.

Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zijn om het coronavirus in te dammen en dat na 31 maart 2020 geen nieuwe maatregelen nodig zijn

Namens het VERON Hoofdbestuur

Radiovlooienmarkt Rosmalen van 21 maart *** AFGELAST ***

Het verloop van de uitbraak van het Corona virus dwingt de organisatie van de Landelijke Radio Vlooien Markt van 21 Maart 2020 om deze te annuleren.
Het is niet meer mogelijk om met extra maatregelen voldoende veiligheid te bieden voor de medewerkers, de standhouders en de bezoekers.

Het verplaatsen van de Radio Vlooien Markt naar een later tijdstip in het jaar bleek niet haalbaar zonder andere evenementen voor de voeten te lopen.

Standhouders die zich hebben ingeschreven zullen door ons via email benaderd worden met uitleg over de verdere afhandeling.

ATV/DATV lezing van 11 maart *** AFGELAST ***

In het kader van de preventiemaatregelen rondom het Corona virus en de veiligheid van onze leden, heeft het bestuur besloten om deze bijeenkomst NIET door te laten gaan.

We gaan proberen om deze lezing later in het jaar weer opnieuw op het rooster te zetten.

39e Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt ***VERSCHOVEN***

In verband met Corona preventie is de radiomarkt van Bergheim verschoven naar 13 juni 2020 !