Zuid-Limburgse zondagochtendronde 22 december 2019

Links naar websites die tijdens de rondes genoemd zijn kun je hier vinden.

De ronde werd deze week verzorgd door Tom, PC5D en gerelayeerd via PI3ZLB op 145,725 MHz. De relayering naar TeamTalk en de opname werd deze week verzorgd door Frans PD4FMJ.