Oefening 102 EOV-Cie met zendamateurs Zuid-Limburg

De tijd dat Defensie alleen ter land, ter zee en in de lucht actief was ligt al lang achter ons. Tegenwoordig heeft de Koninklijke Landmacht ook een 102 EOV-compagnie (102 EOV-Cie), een onderdeel van de Verbindingsdienst dat zich specialiseert in Elektronische Oorlogsvoering. Om de manschappen te trainen houdt men regelmatig oefeningen met zeer geavanceerde apparatuur voor het opsporen van radiosignalen, waarbij drones gebruikt worden voor het snel bepalen en van de plaats van de uitzending.

Deze week werd zo’n oefening in de regio Zuid-Limburg gehouden, een goede gelegenheid om eens te verkennen hoe de door amateurs gebruikte locaties, modes, en de daarbij horende QSO’s tussen zendamateurs, nieuwe uitdagingen voor signaal detectie en peiling kunnen toevoegen aan deze oefeningen.

De nadruk lag daarbij op VHF en UHF, en de vijand was al snel gevonden, getuige deze foto rapportage van Ruud PA5RWD!