Aankondiging cursus radiozendamateur

Beste belangstellende in een cursus radiozendamateur,

In de afgelopen jaren hebben zich mensen gemeld die interesse hebben in een cursus voor radiozendamateur. Als verenigingen hebben we je laten weten dat we hiervoor een minimum aan cursisten nodig hebben om met een cursus te starten. Inmiddels lijkt het er op dat we voldoende belangstellenden hebben. Net zo belangrijk is dat Frans van Venrooij PA0VRO binnenkort een langer lopende klus kan afronden, en daarmee weer tijd vrij krijgt om de cursus te geven.

We verwachten dat er nog dit jaar kan worden gestart met een cursus; eind november/ begin december. Deze cursus zal zich richten op de Full-vergunning.
Frans wil, net als bij eerdere Novice cursussen, de lesstof beperkt houden tot datgene wat nodig is voor het examen. Er zal hiervoor een set bestanden met de beknopte lesstof worden vervaardigd. Het VERON cursusboek zou daarmee niet strikt nodig zijn.
Mensen die voorlopig alleen voor de novice willen gaan kunnen ook deelnemen. Er zal duidelijk worden verteld welke onderdelen niet tot het Novice examen behoren.
Als locatie is gekozen voor ‘t Weverke in Schimmert. De cursus  worden gehouden op woensdag- of vrijdagavonden.

Op dit moment willen we het volgende van je weten:

  • heb je nog steeds belangstelling?
  • kan je de woensdagavond, respectievelijk vrijdagavond vrijmaken voor de cursus?

Deze info komt/staat ook op de websites van VERON en VRZA Zuid Limburg. Mocht je de email niet hebben ontvangen en toch mee willen doen, neem dan z.s.m. contact op met Tom PC5D

email   pc5d@home.nl   of 046-4527 847

graag uiterlijk begin november je reactie zodat we e.e.a. concreter kunnen gaan plannen.

73, groeten
Tom Koeken PC5D