Voornemen wijziging locatie afdelingsbijeenkomsten VERON A22

Beste leden van Veron afdeling Zuid Limburg,

Op de jaarvergadering in januari 2017 hebben we gesproken over de afdelingsbijeenkomsten. Daarbij werd de vraag gesteld of het niet beter zou zijn om één maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een centraal gelegen locatie te houden, in plaats van de huidige twee gesplitste avonden. De maandelijkse gezamenlijke lezing met de VRZA in Schimmert staat daarbij niet ter discussie. De opkomst in Maastricht blijft bovendien erg laag. Het afdelingsbestuur heeft in verband hiermee een enquête gehouden, die op de afdelingsbijeenkomsten besproken is. De conclusie is dat één gezamenlijke afdelingsbijeenkomst op een centraal gelegen locatie binnen de driehoek A2-A76- A79 wel voor de hand ligt.

We willen dit dan ook als een concreet voornemen toetsen op haalbaarheid:

Het bestuur heeft het voornemen om de maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een donderdagavond in zaal ‘t Weverke in Schimmert te gaan houden. Welke donderdag in de maand en welke startdatum kan nog nader worden bepaald. Hierbij hoort ook het voornemen om te stoppen met de bijeenkomsten in Maastricht en Heerlen. De laatste bijeenkomst in Maastricht zal op 1 dec 2017 zijn; de laatste datum in Heerlen hangt af van de opzegtermijn bij gemeenschapshuis Heksenberg.

Voordat we dit plan echt gaan uitvoeren, willen we graag eerst weten hoe dit concreet voor jou zou uitpakken!

Daarom graag je keuze uit een van de volgende mogelijkheden:

Als A22 in de toekomst de maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een donderdagavond in ‘t Weverke te Schimmert gaat houden, dan:

  1. kom ik vaker naar de afdelingsbijeenkomst
  2. kom ik even vaak naar de afdelingsbijeenkomst
  3. kom ik minder vaak naar de afdelingsbijeenkomst
  4. het maakt voor mij niet uit, ik kom sowieso zelden naar de afdelingsbijeenkomst

Graag je antwoord, en eventueel toelichting daarop, voor 13 november sturen naar a22@veron.nl!

73 namens bestuur A22
Tom Koeken PC5D
voorzitter VERON A22