Voornemen wijziging locatie afdelingsbijeenkomsten VERON A22

Beste leden van Veron afdeling Zuid Limburg,

Op de jaarvergadering in januari 2017 hebben we gesproken over de afdelingsbijeenkomsten. Daarbij werd de vraag gesteld of het niet beter zou zijn om één maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een centraal gelegen locatie te houden, in plaats van de huidige twee gesplitste avonden. De maandelijkse gezamenlijke lezing met de VRZA in Schimmert staat daarbij niet ter discussie. De opkomst in Maastricht blijft bovendien erg laag. Het afdelingsbestuur heeft in verband hiermee een enquête gehouden, die op de afdelingsbijeenkomsten besproken is. De conclusie is dat één gezamenlijke afdelingsbijeenkomst op een centraal gelegen locatie binnen de driehoek A2-A76- A79 wel voor de hand ligt.

We willen dit dan ook als een concreet voornemen toetsen op haalbaarheid:

Het bestuur heeft het voornemen om de maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een donderdagavond in zaal ‘t Weverke in Schimmert te gaan houden. Welke donderdag in de maand en welke startdatum kan nog nader worden bepaald. Hierbij hoort ook het voornemen om te stoppen met de bijeenkomsten in Maastricht en Heerlen. De laatste bijeenkomst in Maastricht zal op 1 dec 2017 zijn; de laatste datum in Heerlen hangt af van de opzegtermijn bij gemeenschapshuis Heksenberg.

Voordat we dit plan echt gaan uitvoeren, willen we graag eerst weten hoe dit concreet voor jou zou uitpakken!

Daarom graag je keuze uit een van de volgende mogelijkheden:

Als A22 in de toekomst de maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een donderdagavond in ‘t Weverke te Schimmert gaat houden, dan:

  1. kom ik vaker naar de afdelingsbijeenkomst
  2. kom ik even vaak naar de afdelingsbijeenkomst
  3. kom ik minder vaak naar de afdelingsbijeenkomst
  4. het maakt voor mij niet uit, ik kom sowieso zelden naar de afdelingsbijeenkomst

Graag je antwoord, en eventueel toelichting daarop, voor 13 november sturen naar a22@veron.nl!

73 namens bestuur A22
Tom Koeken PC5D
voorzitter VERON A22

Aankondiging cursus radiozendamateur

Beste belangstellende in een cursus radiozendamateur,

In de afgelopen jaren hebben zich mensen gemeld die interesse hebben in een cursus voor radiozendamateur. Als verenigingen hebben we je laten weten dat we hiervoor een minimum aan cursisten nodig hebben om met een cursus te starten. Inmiddels lijkt het er op dat we voldoende belangstellenden hebben. Net zo belangrijk is dat Frans van Venrooij PA0VRO binnenkort een langer lopende klus kan afronden, en daarmee weer tijd vrij krijgt om de cursus te geven.

We verwachten dat er nog dit jaar kan worden gestart met een cursus; eind november/ begin december. Deze cursus zal zich richten op de Full-vergunning.
Frans wil, net als bij eerdere Novice cursussen, de lesstof beperkt houden tot datgene wat nodig is voor het examen. Er zal hiervoor een set bestanden met de beknopte lesstof worden vervaardigd. Het VERON cursusboek zou daarmee niet strikt nodig zijn.
Mensen die voorlopig alleen voor de novice willen gaan kunnen ook deelnemen. Er zal duidelijk worden verteld welke onderdelen niet tot het Novice examen behoren.
Als locatie is gekozen voor ‘t Weverke in Schimmert. De cursus  worden gehouden op woensdag- of vrijdagavonden.

Op dit moment willen we het volgende van je weten:

  • heb je nog steeds belangstelling?
  • kan je de woensdagavond, respectievelijk vrijdagavond vrijmaken voor de cursus?

Deze info komt/staat ook op de websites van VERON en VRZA Zuid Limburg. Mocht je de email niet hebben ontvangen en toch mee willen doen, neem dan z.s.m. contact op met Tom PC5D

email   pc5d@home.nl   of 046-4527 847

graag uiterlijk begin november je reactie zodat we e.e.a. concreter kunnen gaan plannen.

73, groeten
Tom Koeken PC5D

JOTA-JOTI 2017 ook in Zuid Limburg

vrijdag 20 oktober – zondag 22 oktober
JOTA – JOTI 2017
https://jota-joti.scouting.nl/

Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober wereldwijd de JOTA-JOTI gehouden. JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en Jamboree On The Internet.
Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend via de amateurradio en het internet.
Ook in Zuid Limburg zijn een aantal groepen actief.

Frequenties die door Scouting gebruikt worden.

Frequentieband      CW (morse)       SSB (spraak)
80 meter        3.560 – 3.800 kHz      3.650 – 3.700 kHz
40 meter        7.040 – 7.200 kHz      7.080 – 7.140 kHz
20 meter     14.060 – 14.350 kHz      14.100 – 14.125 kHz    14.280 – 14.350 kHz
15 meter      21.350 – 21.450 kHz
10 meter     28.225 – 28.400 kHz

Alle info is te vinden in het JOTA-JOTI 2017   –   2e JOTA-JOTI bulletin

De groepen zullen het zeker op prijs stellen een QSO met een Zuid Limburgse radio amateur te hebben, of verrast te worden met een bezoek.

Doe mee dit weekend!