Start cursus radiozendamateur 10 januari 2018

Op woensdag 10 januari 2018 start een nieuwe cursus radiozendamateur.

Dit is een gezamenlijke activiteit van de VERON en VRZA in Zuid-Limburg, waarbij Frans van Venrooij  PA0VRO de cursus geeft. Deze cursus zal zich richten op de Full-vergunning.
Mensen die voorlopig alleen voor de Novice willen gaan kunnen ook deelnemen. Er zal duidelijk worden verteld welke onderdelen niet tot het Novice examen behoren.

De cursus wordt gegeven op woensdagavonden vanaf 1930 uur in het Weverke in Schimmert. Degene die zich eerder hebben aangemeld zijn hierover al per email geïnformeerd.

Mocht je de email niet hebben ontvangen of alsnog mee willen doen, neem dan z.s.m. contact op met Tom PC5D

email   pc5d@home.nl   of 046-4527 847

73, groeten
Tom Koeken PC5D

Hans Wagemans ON4CDU – GNSS & Sturing Antenne Systemen – Impressies

Enkele foto impressies van de voordracht door Hans Wagemans ON4CDU.

ON4CDU Hans

GNSS dada , sturing voor antenne systemen, Arduino, GPS display, frequentie stabilisatie en antenne rotor sturing.
De fotos, down te loaden via deze DropBox-link, blijven een weekje beschikbaar….

https://www.dropbox.com/sh/32gtmgqobe1x1d7/AAAvbW2ek_g2IZ3ok7mrrRzDa?dl=0

Gezamenlijke lezing 20 dec door Hans ON4CDU over gebruik van GNSS data en Azimut en Elevatie sturing voor antenne systemen

Hiermee nodigen we je uit voor de gezamenlijke lezing van VERON en VRZA Zuid Limburg, op woensdag 20 december 2017 in zaal ‘t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert.

Deze maand vertelt Hans ON4CDU over practische experimenten voor het verwerken van GPS signalen, het meten van azimut en elevatie van antennes en het besturen van antenne rotoren. Arduino’s zijn in veel van de besproken ontwerpen terug te vinden. Naast veel praktische tips komen ook  PLL’s en filter technieken aan de orde. De achtergrond en toepassing van de verschillende ontwerpen zullen worden toegelicht.

We denken hiermee weer een interessant onderwerp te hebben. Graag tot ziens dus op woensdag 20 december 2017 om 20.00 uur in ‘t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert. Zorg dat je op tijd bent, zodat je nog verzekerd bent van een goede zitplaats!

Belangstellenden van buiten de verenigingen zijn welkom.

Met vriendelijke groet,
73
Thijs PE1RLN, Henk PA0HNB, Tom PC5D

PS
* Heb je suggesties voor een lezing of belangstelling voor specifieke onderwerpen?
* Is je e-mailadres voor deze mailing niet correct?
* Laat dit dan even weten aan pc5d@home.nl

Inzenden logs voor OV-Marathon OV-G01

Elk jaar organiseert de OV G01 in Aken de OV-Marathon. Ook vanuit onze regio kan je daaraan deelnemen. Het om de gelogde verbindingen over de periode 1-12-2016 t/m 30-11-2017.

Je dient hiervoor je log over deze periode in het bekende ADIF-format te mailen naar Norbert DK5WO

De inzendtermijn sluit op 6 december 2017.

meer info op de website van G01 Aachen

Laatste bijeenkomst van VERON A22 in Maastricht, vrijdag 1 december!

Op vrijdag 1 december 2017 komt VERON A22 voor de laatste keer bij elkaar in Centre Manjefiek in Maastricht.
 
Hiermee komt een einde aan een traditie van tientallen jaren, die is begonnen bij de start van de toenmalige VERON afdeling Maastricht (A65), en de laatste jaren als activiteit van VERON afdeling Zuid-Limburg (A22) is voortgezet.
 
We gaan deze traditie dan ook op gepaste wijze afsluiten met een hapje en een drankje!
 
De bijeenkomst op 1 dec in Maastricht vindt zoals gebruikelijk plaats in “het Ruweel”, gelegen in Centre Manjefiek, gelegen aan de Malbergsingel 62, 6218AV Maastricht. De ingang ligt aan de zijkant van het gebouw, achter de supermarkt. Druk op de grote zwarte knop om de deur te openen. De zaal ligt recht boven de entree.De aanvang van de bijeenkomst is om acht uur ‘s avonds, de zaal is open vanaf ongeveer kwart voor acht. 

Gezamenlijke lezing 15 nov in Schimmert over buienradar Helchteren

Beste radiozendamateur

Hiermee willen we je uitnodigen voor de gezamenlijke lezing van VERON en VRZA Zuid Limburg, op woensdag 15 november 2017 in zaal ‘t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert.

Deze maand zal Johny ON4VJ een presentatie geven over de ‘buienradar’ in Helchteren (België). Johny zal ingaan op de ontwikkeling van de radar techniek tot de toepassing voor detectie van neerslag, maar ook de achtergronden van de locatiekeuze en de bouw van de radaropstelling in Helchteren.

Johny is al vaker in Schimmert geweest als bezoeker, maar ook voor een lezing over de geschiedenis van de telegrafie. Johny is een actief amateur binnen de Belgische UBA en heeft ook deelgenomen aan de Rockall expeditie. Tot de zijn activiteiten behoren o.a. het monitoren van indringers op de amateurbanden, ARDF-zenders en ontvangers en digitale voice technieken..

We denken hiermee weer een interessant onderwerp te hebben. Graag tot ziens dus op woensdag 15 november 2017 om 20.00 uur in ‘t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert. Zorg dat je op tijd bent, zodat je nog verzekerd bent van een goede zitplaats!

Belangstellenden van buiten de verenigingen zijn welkom.

Met vriendelijke groet,
73
Thijs PE1RLN, Henk PA0HNB, Tom PC5D

PS
* Heb je suggesties voor een lezing of belangstelling voor specifieke onderwerpen?
* Is je e-mailadres voor deze mailing niet correct?
* Laat dit dan even weten aan pc5d@home.nl

Enkele fotos van gezamelijke lezing buizentester 18 oktober 2017

Er zijn een paar foto’s blijven liggen van de gezamelijke VERON – VRZA lezing op 18 oktober 2017.

Gidi, PA0EJM presenteerde zijn mu-tracer buizentester.

 

Dark Coronal Hole brings Bright Aurora: Solar Storm Forecast 09 nov 2017

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Altijd interessant: het ruimteweerbericht door Tamtitha Skov!

Voornemen wijziging locatie afdelingsbijeenkomsten VERON A22

Beste leden van Veron afdeling Zuid Limburg,

Op de jaarvergadering in januari 2017 hebben we gesproken over de afdelingsbijeenkomsten. Daarbij werd de vraag gesteld of het niet beter zou zijn om één maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een centraal gelegen locatie te houden, in plaats van de huidige twee gesplitste avonden. De maandelijkse gezamenlijke lezing met de VRZA in Schimmert staat daarbij niet ter discussie. De opkomst in Maastricht blijft bovendien erg laag. Het afdelingsbestuur heeft in verband hiermee een enquête gehouden, die op de afdelingsbijeenkomsten besproken is. De conclusie is dat één gezamenlijke afdelingsbijeenkomst op een centraal gelegen locatie binnen de driehoek A2-A76- A79 wel voor de hand ligt.

We willen dit dan ook als een concreet voornemen toetsen op haalbaarheid:

Het bestuur heeft het voornemen om de maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een donderdagavond in zaal ‘t Weverke in Schimmert te gaan houden. Welke donderdag in de maand en welke startdatum kan nog nader worden bepaald. Hierbij hoort ook het voornemen om te stoppen met de bijeenkomsten in Maastricht en Heerlen. De laatste bijeenkomst in Maastricht zal op 1 dec 2017 zijn; de laatste datum in Heerlen hangt af van de opzegtermijn bij gemeenschapshuis Heksenberg.

Voordat we dit plan echt gaan uitvoeren, willen we graag eerst weten hoe dit concreet voor jou zou uitpakken!

Daarom graag je keuze uit een van de volgende mogelijkheden:

Als A22 in de toekomst de maandelijkse afdelingsbijeenkomst op een donderdagavond in ‘t Weverke te Schimmert gaat houden, dan:

  1. kom ik vaker naar de afdelingsbijeenkomst
  2. kom ik even vaak naar de afdelingsbijeenkomst
  3. kom ik minder vaak naar de afdelingsbijeenkomst
  4. het maakt voor mij niet uit, ik kom sowieso zelden naar de afdelingsbijeenkomst

Graag je antwoord, en eventueel toelichting daarop, voor 13 november sturen naar a22@veron.nl!

73 namens bestuur A22
Tom Koeken PC5D
voorzitter VERON A22

Aankondiging cursus radiozendamateur

Beste belangstellende in een cursus radiozendamateur,

In de afgelopen jaren hebben zich mensen gemeld die interesse hebben in een cursus voor radiozendamateur. Als verenigingen hebben we je laten weten dat we hiervoor een minimum aan cursisten nodig hebben om met een cursus te starten. Inmiddels lijkt het er op dat we voldoende belangstellenden hebben. Net zo belangrijk is dat Frans van Venrooij PA0VRO binnenkort een langer lopende klus kan afronden, en daarmee weer tijd vrij krijgt om de cursus te geven.

We verwachten dat er nog dit jaar kan worden gestart met een cursus; eind november/ begin december. Deze cursus zal zich richten op de Full-vergunning.
Frans wil, net als bij eerdere Novice cursussen, de lesstof beperkt houden tot datgene wat nodig is voor het examen. Er zal hiervoor een set bestanden met de beknopte lesstof worden vervaardigd. Het VERON cursusboek zou daarmee niet strikt nodig zijn.
Mensen die voorlopig alleen voor de novice willen gaan kunnen ook deelnemen. Er zal duidelijk worden verteld welke onderdelen niet tot het Novice examen behoren.
Als locatie is gekozen voor ‘t Weverke in Schimmert. De cursus  worden gehouden op woensdag- of vrijdagavonden.

Op dit moment willen we het volgende van je weten:

  • heb je nog steeds belangstelling?
  • kan je de woensdagavond, respectievelijk vrijdagavond vrijmaken voor de cursus?

Deze info komt/staat ook op de websites van VERON en VRZA Zuid Limburg. Mocht je de email niet hebben ontvangen en toch mee willen doen, neem dan z.s.m. contact op met Tom PC5D

email   pc5d@home.nl   of 046-4527 847

graag uiterlijk begin november je reactie zodat we e.e.a. concreter kunnen gaan plannen.

73, groeten
Tom Koeken PC5D