Veel USB laders zijn levensgevaarlijk!

USB-lader - laders in stopcontactIn 2016 heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit (NVWA) 41 USB-laders onderzocht op elektrische veiligheid, verplichte aanduidingen en relevante delen uit het technisch dossier. Het ging om opladers waarvan de stekker rechtstreeks in een wandcontactdoos wordt gestopt. Hiervan vertoonden er 12 (29 procent) gebreken, tien zelfs zodanig ernstige technische gebreken dat bij gebruik kans is op een elektrische schok of brand.

De resultaten van deze test kun je vinden op de website van de NVWA

USB_ladersOok de bekende Deense website lygte-info.dk heeft een groot aantal USB laders op veilheid onderzocht en getest, met zo mogelijk nog dramatischer resultaten, zie hier

fail2Deze USB laders zijn onveilig door onvoldoende afstand tussen de netspanning en de laagspannings kant, bij sommige bedroeg de scheiding minder dan 1 mm, terwijl 6 mm noodzakelijk is. Sommigen worden daarbij ook nog veel te heet, zodat ze brand kunnen veroorzaken.

Met dit soort laders loop je het risico de voorpagina van de krant te halen!