Woensdag 20 januari: Lezing over de techniek achter de ballonvaart met de PH-LAP door Nico, PE1HNT

PE1HNT

Voor de 1e lezing in dit jaar zoeken we het letterlijk hoger op. Het onderwerp is deze keer de techniek achter de ballonvaart met de PH-LAP door Nico, PE1HNT. Een kijkje achter de schermen in de systemen om een ballonvaart door te voeren voor technisch geïnteresseerden. De aspecten van belading, gas techniek en navigatie worden toegelicht met veel plaatjes. Alles wordt getoond en besproken in dialoog, daarvoor komt de piloot van de PH-LAP, Gerrit van Oost ook mee. De ballon volg technieken middels APRS en GPS komen aan de orde met kaarten en voorbeelden, en ook de ervaring met de radio’s die ze gebruiken. Niet alleen de vaarten rond de kerk maar ook de vaarten op adventure boven de poolcirkel zijn in de presentatie opgenomen. Misschien niet zo’n mooie film beelden als op Discovery, maar zeker zo’n mooie foto’s! Om een indruk te krijgen kun je alvast een kijkje nemen op de website van Nico www.pe1hnt.nl.

We denken hiermee weer een zeer interessante lezing aan te bieden. Graag tot ziens dus op woensdag 20 januari om 20.00 uur in ‘t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert. Zorg dat je op tijd bent, zodat je nog verzekerd bent van een goede zitplaats!

Belangstellenden van buiten de verenigingen zijn welkom!

Met vriendelijke groet,
73
Thijs PE1RLN, Henk PA0HNB, Tom PC5D

* Heb je suggesties voor een lezing of belangstelling voor specifieke onderwerpen?
* Is je e-mailadres voor deze mailing niet correct?
* Laat dit dan even weten aan pc5d@home.nl

Oproep voor de jaarvergadering 2016

13-01-2016 14-01-26

 

Vrijdag 29 januari 2016 om 20.00 uur verwachten we jou bij onze jaarvergadering in Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei Grindelweg 84, 6414 BT in Heerlen.

Dit is tevens de sluitingsdatum voor voorstellen die op de landelijke VERON verenigingsraad zullen worden behandeld. Wie suggesties heeft voor nieuw of ander beleid kan deze inbrengen op deze bijeenkomst, ook horen we natuurlijk graag wie er voorstellen heeft om binnen onze afdeling een activiteit op te zetten. Belangstellenden voor een bestuursfunctie worden opgeroepen zich kenbaar te maken bij Tom, PC5D. email: pc5d @ veron.nl.

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen jaarvergadering 2015
4. Verslag van de voorzitter/secretaris
5. (Her)verkiezing afdelingsbestuur
– Aftredend: Jelle PE1EAM (niet herkiesbaar), Folkert PA0FOT (herkiesbaar)
– Kandidaten: Theo PA3CBH, Loek PE1RXO
6. Verslag van de penningmeester en begroting 2016
– Kascontrole 2015, Theo PA3CBH en Ben PE2BEN
– Aanwijzing kascontrole 2016
7. Voorstellen voor de verenigingsraad 2016
8. Afvaardiging voor de verenigingsraad za 23 april 2016
9. Afdelingsbijeenkomsten in Maastricht
10. Rondvraag
11. Sluiting

BREAKING NEWS: ATOF voor PI2EHV, de repeater is weer in de lucht!

Berrie Schuurhuis, PB4PT liet weten dat gisteren, 12 januari 2016, de ATOF voor de PI2EHV repeater (70cm) is ontvangen. Sinds gisteravond staat deze repeater ook weer aan.

Ingangsfrequentie:
431.700 MHz (71.9 Hz CTCSS)
Uitgangsfrequentie: 430.100 MHz

Op de website http://hhertz.org/ worden de laatste details over deze repeater bijgehouden!

Bijeenkomst A22 Maastricht op 8 januari 2016

trasah_ruweel_veron_maastricht_800DSCN8078

Theo PA3CBH heeft een paar foto’s gemaakt op de goedbezochte bijeenkomst van A22 in Maastricht op 8 januari.
Hierbij alvast het statieportret waar Theo zelf ook op staat, gemaakt met de zelfontspanner.

Stuur even een mailtje nar Theo <pa3cbh@veron.nl> als je de andere foto’s ook wil ontvangen!