Low cost apparatuur voor QRP ATV station op 6cm

Airwave modulesEnkele maanden geleden stond in Electron in een artikel een opmerking over low cost apparatuur voor de 5,8 GHz band. Na wat zoekwerk heeft Tom PC5D iets gevonden dat gebruikt kan worden als QRP ATV station op die band. E.e.a. zal worden toegelicht op de afdelingsbijeenkomst van VERON A22 op vrijdag 27 november in gemeenschapshuis Heksenberg te Heerlen.